CTC Viet Nam Technology Co.,LTD

fb   G+   twitter

hotline   Hotline : 024.62736 999


Sơ đồ tổ chức


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 
 
 
 
 ( Tổng số lao động : 15 Người )
 
 
 
 
 
 

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 04.62736999  
Email: info@ctcvietnam.com.vn

0936.3625.12 ( Thanh Nam )   
Thanh Nam</   Thanh Nam</